دوشنبه 28 مهر 1393
English فارسی
 
درباره ما
نام شرکت: تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان
مدیر مسئول: آقای احمد هاشمیان
تلفن: 22909000
نمابر: 22909010
وب سایت :
زمینه فعالیت: تولید و صادرات پسته
تاریخ تاسیس:
شرح کامل: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان تشکلی مردمی در بخش تولید وصادرات محصولات کشاورزی است که میتواند سرمشق سایر بخش های تولیدی کشاورزی به شمار آید.این شرکت در طول سی و پنج سالی که از زمان تاسیس و بیست سالی که از شروع فعالیتهای عملی اش میگذرد، با تجارب گرانبهایی که در افزایش تولید ، ارتقای بهره وری و کسب در آمدهای ارزی و ریالی اندوخته ، توانسته با کسب بیش ازدو میلیارد و 631 میلیون دلار درآمد ارزی ، کمک شایان توجهی به تحقق اهداف برنامه توسعه صادرات غیر نفتی کشورمان به عمل آورد . این توفیق ها در حالی بدست آمد که این تعاونی از همان مزیت هایی که دولت در زمینه سایر محصولات کشاورزی در نظر گرفته ، برخورد نشده است. در این مدت، دوران بسیار دشوار و طولانی را پشت سر گذاشته ایم و با تحمل رنج ومشقت فراوان و تلاشهای شبانه روزی بی اندازه مسئولان تعاونی ،توانسته ایم پسته ایران را به مقام نخست بازارهای جهانی برسانیم. هم اکنون 55 درصد تولید جهان ، 83 در صد بازار مصرف جهان ، 74 درصد بازار مصرف اروپا و بیش از 60 درصد بازار خاور دور در اختیار ایران است و چشم انداز آینده، بسیار روشنتر از همیشه است. شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان با هدف ساماندهی وضعیت صادرات و تثبیت قیمت خرید پسته در سی و پنج سال پیش پا گرفت که به وضعیت نابسامان آن خاتمه دهد. در آن زمان هزار باغدار پسته از وضعیت نامساعد اقتصادی رنج می بردند و راهی برای جلوگیری از کاهش بی دلیل قیمت پسته در فصل برداشت نمی یافتند. باغداران با این امید به تاسیس تعاونی اقدام کردند که با روی هم گذاشتن امکانات بتوانند به این معضلات پایان دهند. شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان می کوشد که با به کارگیری روش های علمی در تولید محصول پسته در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ، براساس آخرین استانداردهای جهانی عمل کند. در حقیقت تعاونی امروز نیز خود در وضع این استانداردها نقش اساسی دارد. میزان برداشت محصول و همچنین کیفیت پسته تولیدی در کشور نیز گرچه با ایدآلهای تعاونی فاصله دارد، اما از رشد کیفی مناسبی برخوردار است که میتواند موقعیت پسته ایران را در بازارهای جهانی در و ضعیت با ثباتی حفظ کند.
تصویر:
آدرس : خیابان میرداماد شرقی، نبش اتوبان مدرس، انتهای خیابان البرز، آناهیتای شرقی، پلاک20
0